Sophantering

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i soprummet. Tryck gärna ihop innehållet i din soppåse så mycket som möjligt innan du slänger den.

 

Återvinning

Föreningen erbjuder återvinning av förpackningar, returglas, tidningar samt metallförpackningar. Returpapper, glas och annan återvinning slängs i källsorteringsrummet. I återvinningsrummet får inget annat avfall slängas än det som anges på respektive behållare. Slängs annat avfall i återvinningsrummet så som övriga grovsopor och elektronik tvingas föreningen betala höga straffavgifter, vilket på sikt urholkar föreningens ekonomi. Mer detaljerad info återfinns under respektive rubrik nedan.

 

Förpackningar
Det är viktigt att alla förpackningar som slängs i soprummet viks ihop eller rivs isär och placeras i anvisade behållare i källsorteringsrummet. Observera att tidningar och pappersförpackningar ska sorteras i olika kärl. Om dina kartonger ej ryms i kärlet, vänta med att slänga dem då vi får betala dyrt för för kartonger som ligger på golvet.

 

Glas och returglas
Insamling av färgat och ofrägat glas sker i särskilda kärl. Tänk även på att gamla dricksglas, fönsterglas, speglar och annat tillverkat i glas och sorteras som glas och med fördel kan kastas i glasbehållaren istället för i övriga sopor.

 

Metallförpackningar
Det finns speciellt avsedda kärl för metallförpackningar. Här slänger ni rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium såsom konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare.

 

Tidningar
Tidningar och kataloger slängs i kärlet som är avsett för det. Observera att kartong inte ska slängas i samma kärl som tidningar. Det är bra om ni häller ur tidningarna ur den eventuella papperspåse ni har burit ner dem i. I och med detta tar tidningarna mindre plats.

 

Övrig återvinning


För övrig återvinning hänvisar vi till stadens återvinningscentraler samt återvinningen nere vid Konsum Kristineberg. Exempel på sådant som ska sorteras på någon av stadens återvinningscentraler är elektronik, vitvaror samt glödlampor och lysrör.

 

Batterier

Gamla batterier, bil- och mc-batterier forslar du själv till närmaste återvinningsstation för omhändertagande. Det är inte tillåtet att lämna detta i soprummet. Även elartiklar som till exempel eltandborstar och rakapparater lämnar du på en återvinningscentral, inte i vårt soprum. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.

 

Grovsopor

Föreningen har ingen uppsamling av grovsopor. Släng era grovsopor på någon av Stockholms återvinningscentraler. Inför varje trivsel- och arbetsdag beställer vi en container där ni kan slänga grovsopor. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.