Felanmälan

Här gör du felanmälan

Anmälan nedan går direkt till förvaltningsbolaget och fastighetsskötaren kommer att göra en bedömning om ärendet kan vänta och åtgärdas i samband med rondering eller om det är så brådskande att de behöver åka ut direkt. Är felet av allvarlig karaktär och du själv tagit direktkontakt, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar och glöm inte meddela detta till Fastighetsägarna.


Se vad som gäller för olika typer av skador längre ner på sidan.


Övrig felanmälan. 
Några företag har egen felanmälan.

Detta gäller för:


Tvättstugor/Maskiner: Söderkyl. För felanmälan gå till Tvättstugor
Hissar: S:t Eriks Hiss. Felanmälan görs direkt på journummer: 08 - 522 58 00.

Belysning: Miljöbelysning. För felanmälan gå till https://www.miljobelysning.nu/felanmalan/

Formulär för felanmälan till fastighetsförvaltaren:

 
 
 
 
 
 
Ej brådskande
Brådskande
Mycket brådskande (har själv anmält direkt)
 
 

TÄNK PÅ:
Nedan finns beskrivet vad som gäller fär respektive ärende och information om var du ska vända dig om du vill göra en brådskande felanmälan på något som hör till fastigheten. När du har felanmält, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar.


Glöm ej att även meddela Fastighetsägarna om du gör felanmälan själv. Antingen via formuläret ovan eller genom att ringa 08 - 617 76 00. Fastighetsskötaren som tar emot felanmälan kommer att göra en bedömning om ärendet kan vänta och åtgärdas i samband med rondering i föreningen eller om det är så brådskande att dom behöver åka ut direkt.


OBSERVERA!
Tänk på att ni som medlem kan få ersätta kostnad för utryckning och åtgärd själva. I föreningens stadgar finns reglerat vad som är bostadsrättsinnehavares ansvar och vad som är föreningens ansvar. 

KABELTV

Kabel-TV INFORMATION

Om mottagningen är dålig eller slutar att fungera, kontakta ComHem/Tele2 på 08-578 250 50 eller 0771-55 00 00. Information om eventuella driftstörningar finns även på www.tele2.se


OBS! Om du gör ingrepp på antennkabeln eller går förbi kontakten i väggen kan du påverka bildkvalitén negativt hos samtliga utefter samma kabelstam, vilket resulterar i ilskna grannar och dyra felsökningar.

VATTENSKADA

Vid vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada – kontakta omedelbart styrelsen, förvaltaren och ditt försäkringsbolag. 

Råkar du ut för vattenskada på grund av en granne, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne.

STÖRANDE GRANNAR/OLJUD

Skulle du drabbas av oljud ska du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal. Om problemet återkommer ska du föra dagbok med klockslag och datum och även typ av störning. 

Gör en felanmälan eller kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter.

Akut störande grannar som spårar ur är ett ärende för polisen och som du själv ringer och anmäler. Vi har ingen egen störningsjour.

INBROTT

Inbrott anmäler du till polisen på vanligt vis. Upptäcker du att det varit inbrott på vinden - informera även någon i styrelsen eller kontakta styrelsen via felanmälan eller mejla till styrelsen. Eftersom denna typ av problem brukar gå i vågor. 

Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning?

BELYSNING

All belysning i föreningens inomhusutrymmen är LED och på flera ställen i fastigheten finns även rörelseaktivering.
Miljöbelysning färdigställde konverteringen till LED den 1 mars 2021 och lämnade då 5 års på-platsen-garanti. Detta  innebär att Miljöbelysning kostnadsfritt byter ut lampor som eventuellt går sönder till och med den 28 februari 2026*.
Felanmälan görs direkt till Miljöbelysning på följande länk:
https://www.miljobelysning.nu/felanmalan/
*Gäller inte åsknedslag eller fel som orsakats av yttre omständigheter.

OHYRA

Vid ohyra i din lägenhet kontaktar du omgående Anticimex, 08-190030, för sanering. En sanering tar oftast ett par timmar och kostar dig inte något eftersom föreningens försäkring täcker utgiften. Meddela även styrelsen eller gör en felanmälan. Du är som medlem skyldig att omgående ta hand om problemet annars kan medlemskapet i bostadsrättsföreningen vara förverkat.