Styrelse och valberedning

STYRELSEN

I år har vi valt att bilda en liten men väl sammanhållen styrelse med personer som alla bott i huset i ca 10 år. Tre ledamöter och en suppleant. Dessutom har alla fyra tidigare suttit i styrelsen för Amorina 3 i olika roller.

 

Vårt mål med styrelsearbetet närmaste året är att fokusera på föreningens ekonomi, sociala faktorer och stabilitet. Vi är medvetna om problemen med värme och ventilation och vi ska göra vårt bästa för att åstadkomma någon förbättring. Dock vill vi inte ge falska förhoppningar då olika utredningar och aktiviteter skett i omgångar sedan föreningen bildades utan någon dramatisk förändring pga husets ålder, uppbyggnad och karaktär.

 .


ORDFÖRANDE:

Jenny Ekman


"Våren 2009 flyttade vi från Lidnersgatan 2 till vår nuvarande lägenhet i Amorina 3. Mitt första intryck av föreningen var att alla var så trevliga, folk hälsade i trappuppgången och stannade till för att prata. Under de gångna 14 åren i föreningen har jag varit suppleant, kassör och ordförande i olika omgångar. Vi trivs väldigt bra i Kristineberg och har bott i området i snart 20 år. I lika många år har jag arbetat med bank och finans. Mina tre ledord är omtanke, förändring och lösningsfokus."


LEDAMÖTER:
Ulrica Rosander


"Jag flyttade in på Love Almqvists väg 10 hösten 2011. Styrelsemedlem 2011-2016. Jag har jobbat inom bank och finans i olika roller sedan 1989 så jag har erfarenhet av att läsa och granska avtal, ekonomiska rapporter m.m. Ser fram emot att förvalta vår fina förening återigen!"


Emma Bäcke


"Vi flyttade in på fantastiska Lidnersgatan 5 2016 och jag var då styrelsemedlem första gången. Även jag har jobbat inom bank och finans, men arbetar nu med innovation- och forskningsfinansiering. Jag hoppas och tror att vår lilla styrelse kommer att göra ett bra jobb!"


SUPPLEANTER:
Anna Lundqvist


"Jag flyttade till Kristineberg redan 2002 och kom till Lidnersgatan 5 under våren 2012. Under de här åren har jag suttit i styrelsen med både Jenny, Ulrika och Emma i olika omgångar. Oavsett om jag sitter i styrelsen eller inte, så känner jag att det är viktigt att bidra till en trivsam boendemiljö. Yrkesmässigt jobbar jag i gränslandet mellan IT och ekonomi."


STYRELSENS UPPGIFT:
Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området - både på kort och lång sikt. Ofta är det ekonomin som styr besluten och styrelsen gör allt den kan för att hålla nere kostnader och göra så effektiva investeringar som möjligt. De enda inkomster en bostadsrättsförening har är medlemsavgifter och hyror.


Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Du som medlem är varmt välkommen med idéer! Kom ihåg att styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid, vilket gör att de inte alltid kan vara så tillgängliga som de skulle vilja. 


VALBEREDNINGENS UPPGIFT:
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Om du är intresserad av att föreslå någon av dina grannar eller dig själv, kontakta då valberedningen. Kontaktuppgifter till valberedningen anslås i god tid före stämman.

KONTAKTA STYRELSEN:
Använd gärna kontaktformuläret som finns här, för att kontakta styrelsen. Ni kan även lämna en lapp i styrelsens brevlåda i entrén på Love Almqvist väg 10. Anonyma lappar undanbedes.