Trivselregler & information om fastigheten

Boende - Din lägenhet

Ansvar

Som medlem ansvarar du för skötsel av din egen lägenhet medan föreningen svarar för att fastigheten fungerar och underhålls. Även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningarna mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. I stadgarna framgår tydligt vad som gäller.


Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade. 

Du har som lägenhetsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Du är exempelvis ansvarig för ytskikt på golv, väggar, tak, glasrutor och din ytterdörr. Om du ska byta ytterdörr har dock föreningen vissa krav på utseende. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens.

Om ditt försäkringsbolag skulle vara av en annan åsikt - meddela styrelsen.

OMBYGGNADER OCH REPARATIONER


Att renovera och få fint är kul, men det innebär ibland också att grannar kan bli störda under arbetets gång.


Som lägenhetsinnehavare ha du rätt att renovera din lägenhet. Du får dock inte förändra lägenhetens konstruktion, t.ex. riva eller flytta väggar utan styrelsens tillstånd. Inte heller får badrummets golvbrunn flyttas utan tillstånd. 

Vill du riva eller flytta en vägg i din lägenhet ska du ansöka om detta hos styrelsen. Ansökan sker skriftligen och ska innehålla ritningar över lägenheten, uppgift om vilken vägg/konstruktion som ska ändras samt utlåtande från konstruktör om att väggen inte är bärande och att åtgärden inte kan påverka fastigheten eller kringliggande lägenheter.

 

VIKTIGT!

Många arbetar hemma och/eller har små barn och behöver få information om när högljudda arbeten sker. Tänk även på att kontrollera med styrelsen vad som får och inte får göras. Under dokument finns information om vad som gäller vid renovering. Om du ska vidta mer omfattande byggnations- eller reparationsarbeten i din lägenhet ska du meddela grannarna med en lapp i trapphuset om perioden för renovering och om och när det finns högljudda moment. Upplysning ska lämnas om planerade åtgärder, tex om badrum ska repareras och golv ska bilas m.m. Senast två veckor innan arbetet påbörjas. Behöver vattnet stängas ska samtliga i fastigheten meddelas härom samt styrelsen.

FLYTT


Att tänka på vid flytt:


Flyttanmälan hos Skatteverket:
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.


Eftersänding av post:
Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.


Lägenhetsnummer/Skatteverket:
Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen din lägenhet finns.


Lägenhetsnummer/Föreningen:
Du kan hitta lägenhetsnumret i ditt kontrakt eller på din lägenhetsdörr.


Inneboende:
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

FEST

Ska ni ha fest, så hoppas vi att det blir trevligt!

Informera gärna grannarna i god tid innan festen.
I föreningen har vi som regel att det ska vara lugnt mellan 22:00 och 07:00 oavsett veckodag. Detta gäller även på uteplatsen som kan bokas på föreningens hemsida.

STÄD- OCH TRIVSELDAGAR

Föreningen anordnar två städ- och trivseldagar per år, en gång på våren och en på hösten.

Då städar vi bland annat vindarna, rensar cykelskjulet samt gör gården trevlig att vistas på. Genom det gemensamma arbetet dessa dagar sparar föreningen mycket pengar. Syftet med den egna arbetsinsatsen är att behålla våra låga avgifter. Samtliga medlemmar förväntas delta.  

Dagarna är också trevligt tillfälle att träffa och lära känna övriga medlemmar i föreningen. Vi avslutar alltid med fika/grillning.


Varmt välkomna till våra städ- och trivseldagar!

BALKONG

Du får gärna plantera blommor och ställa ut möbler. Blomlådor ska vara monterade och fastskruvade i räcket. Grillning på balkongen är ej tillåten. Styrelsens tillstånd och eventullt också bygglov krävs för permanenta förändringar som påverkar husets exteriör. För uppsättning av markis krävs styrelsens tillstånd. 


Flera av balkongerna har balkongskydd. Lägenhetsinnehavare får själva sätta upp balkongskydd på sina balkonger. Balkongskydd har ursprunligen levererats av företaget Romabo ( www.romabo.se, Djupdalsv 23 Sollentuna. Du kan dock köpa balkongskydd från valfri tillverkare, så länge balkongskydden är i färgen beige eller svart.

BRANDSÄKERHET

Varje lägenhet ska vara utrustad med minst en brandvarnare. Det är medlemmens skyldighet att se till att brandvarnare finns och att testa funktionen kontinuerligt. Om ni saknar brandvarnare se till att köpa in det och montera enligt riktlinjer eller kontakta styrelsen. 

För att läsa mer om brandvarnare och brandskydd, ladda ner brandskyddsföreningens "Goda råd vid brand" och/eller anmälan till MSB för att få en regelbunden påminnelse om test av brandvarnaren, klicka här

BREDBAND & TV

Föreningen har Bredband2 som leverantör för fastighetens bredband. Kostnaden ingår i avgiften. Uttaget sitter ovanför ytterdörren. ComHem/Tele2 är leverantör av tv-sändningen och i fastigheten ingår basbaketet från ComHem/Tele2. Vill man få ComHem-play i mobiltelefonen för att se på tv någon annanstans behövs en kostnadsfri registrering som kan göras här.

TVÄTTSTUGOR

Föreningen har två nyrenoverade tvättstugor på bottenvåningen


Tvättid bokas med den låscylinder som har ditt lägenhetsnummer och som hör till din lägenhet. Om du saknar cylinder finns det att köpa från Söderkyl 08-55696200 (ange lägenhetsnummer).

Observera att ditt lägenhetsnummer står på din lägenhetsdörr. Ange att det är en Wascator bokningstavla T-86.40236 F (med blå kolvar). 


Värt att tänka på:
De flesta tvättmaskinshaverier beror på att medlemmar tvättat plagg som skadat maskinen. BH-byglar som fastnat i maskinen kan kosta föreningen tiotusentals kronor. Använd därför alltid tvättpåse eller tvätta dessa plagg för hand. 

Det vanligaste felet på torktumlaren är överhettning, orsakat av att tumlaren körts med ludd som täpper till luftcirkulationen. Undvik detta genom att kontrollera att filtret är rent innan du startar tumlaren.


Felanmälan tvättstuga
Här kan du göra felanmälan direkt till Söderkyl. Söderkyl har hand om servicen för tvättstugorna och du kan göra en felanmälan som går direkt till företaget. Detta är uppgifterna :  

SÖDERKYL AB, Markörgatan 3 136 44 HANDEN
Tel: 08 556 962 00, Mail: info@soderkyl.se, www.soderkyl.se

KÖKSFLÄKT

Ventilationen i vårt hus bygger på självdrag med mekanisk frånluft med fläktar på taket, vilket betyder att bara köksfläkt med kolfilter och utblås tillbaka till köket eller en fläktkåpa avsedd för självdrag får användas. 

En felkopplad motordriven fläkt trycker in ditt matos eller din cigarettrök i andra lägenheter utefter hela stammen - och den är lång. Har du ofta problem som kan tyda på att någon kopplat in en fläkt med motor ska du i första hand kontakta styrelsen. Det kan bli nödvändigt med felsökning längs hela stammen för att hitta ansvarig lägenhetsinnehavare, som då riskerar att få betala utryckningen.

TRAPPHUS

Generellt kan sägas att inga föremål får finnas i trapphusen. Dels på grund av brandrisk och eventuell svårighet vid utrymning, men även på grund av den allmänna trivseln. Vi har speciella utrymmen avsedda för vagnar och cyklar. Pulkor etc ska förvaras i respektive hushålls förråd om man inte har plats för dem inne i lägenheten.
Husdjur får inte vistas mer än nödvändigt i trapphusen på grund av allergiker men även av sanitära skäl.

FACEBOOK GRUPP

Vi har ett medlemsforum för boende på Facebook


Här kan du enkelt komma i kontakt med dina grannar i huset. Det kanske är så att du har en soffa eller barnleksaker att skänka bort eller söker någon som kan vattna blommorna när du är på semester eller som har en slagborr att låna ut.
Forumet är öppet för alla boende i huset och ordet är fritt.
Du hittar forumet genom att klicka på facebook ikonen eller genom att klicka på länken här.

ELEKTRONISKT LÅSSYSTEM - iLOQ

Borttappade nycklar kan spärras och nya nycklar till boende ordnas direkt i fastigheten.


OM iLOQ S5 
iLOQ drivs helt utan batterier och el. När den elektroniska nyckeln sätts i låset genereras rörelse energi som är strömkällan för att läsa av behörighet och öppna dörren. iLOQ S5 är ett självkommunicerande låssystem, vilket innebär att alla lås, nycklar och enheter kommunicerar och sprider information mellan varandra. Det gör säkerheten beständig och låssystemet uppdaterat och intakt. Behörigheter läggs på nyckeln, vilket gör att en nyckel kan användas till alla lås man ska ha tillträde till. 

Instruktioner för läsarna i porten.
Kod: Avsluta koden med fyrkant.
Tagg: Använd helst Rfid-taggen i iLOQ-nyckelns huvud och vänta ett par sekunder på att lampan slår om från orange till grönt. Fördröjningen beror på sökning av uppdateringar, spärr av ev. förlorade nycklar och säkerställande av systemet.

Kontakta styrelsen/nyckelansvarig vid frågor. 

SOPHANTERING

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i soprummet. Tryck gärna ihop innehållet i din soppåse så mycket som möjligt innan du slänger den.


Matavfall

Matavfall slängs i soprummet i särskilda bruna kärl för just matavfall. Speciell brun papperspåse används till matavfallet.


Återvinning

Föreningen erbjuder återvinning av förpackningar, returglas, tidningar samt metallförpackningar. I återvinningsrummet får inget annat avfall slängas än det som anges på respektive behållare. Slängs annat avfall i återvinningsrummet så som övriga grovsopor och elektronik tvingas föreningen betala höga straffavgifter, vilket på sikt urholkar föreningens ekonomi. Mer detaljerad info återfinns under respektive rubrik nedan.


Glas och returglas

Insamling av färgat och ofrägat glas sker i särskilda kärl. Tänk även på att gamla dricksglas, fönsterglas, speglar och annat tillverkat i glas och sorteras som glas och med fördel kan kastas i glasbehållaren istället för i övriga sopor.


Tidningar

Tidningar och kataloger slängs i kärlet som är avsett för det. Observera att kartong inte ska slängas i samma kärl som tidningar. Det är bra om ni häller ur tidningarna ur den eventuella papperspåse ni har burit ner dem i så tar de mindre plats.

Batterier

Gamla batterier, bil- och mc-batterier forslar du själv till närmaste återvinningsstation för omhändertagande. Det är inte tillåtet att lämna detta i soprummet. Även elartiklar som till exempel eltandborstar och rakapparater lämnar du på en återvinningscentral, inte i vårt soprum. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.


Förpackningar

Det är viktigt att alla förpackningar som slängs i soprummet viks ihop eller rivs isär och placeras i anvisade behållare i källsorteringsrummet. Observera att tidningar och pappersförpackningar ska sorteras i olika kärl. Om dina kartonger ej ryms i kärlet, vänta med att slänga dem då vi får betala dyrt för för kartonger som ligger på golvet.

Metallförpackningar

Det finns speciellt avsedda kärl för metallförpackningar. Här slänger ni rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium såsom konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare.

Övrig återvinning

För övrig återvinning hänvisar vi till stadens återvinningscentraler samt återvinningen nere vid Konsum Kristineberg. Exempel på sådant som ska sorteras på någon av stadens återvinningscentraler är elektronik, vitvaror samt glödlampor och lysrör.


Grovsopor

Föreningen har ingen uppsamling av grovsopor. Släng era grovsopor på någon av Stockholms återvinningscentraler. Inför varje trivsel- och arbetsdag beställer vi en container där ni kan slänga grovsopor. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.